Hlavní obsah

place [plas]

Vyskytuje se v

placer: se placerumístit se, usadit se, postavit se kam, o lidech

argent: placer son argentinvestovat peníze

concorde: place de la Concordenáměstí Svornosti v Paříži

de: de place en placez místa na místo

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

changer: changer de place avec qqnvyměnit si s kým místo

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

en: rester en placezůstat na místě

reprendre: reprendre sa placesednout si na své místo

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

net: faire place netteuvolnit místo, propustit personál

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

hon: curée des placeshon za kariérou

investovat: placer/faire travailler son argentinvestovat peníze

náměstí: sur la placena náměstí

posadit se: se placer au premier rangposadit se do první řady

prostranství: place publiqueveřejné prostranství

předprodej: location (des places)předprodej vstupenek

stání: places deboutmísta k stání v dopravním prostředku

stanovisko: se placer à un certain point de vuezaujmout určité stanovisko

uložit: remettre qqch à sa placeuložit co zpátky na své místo

uvalit: placer qqn en détention provisoireuvalit na koho vazbu

uvolnit: faire place à qqnuvolnit komu místo

volný: place librevolné místo sedadlo

zadní: place arrièrezadní sedadlo v autě ap.

místo: sur place(hned) na místě, v místě konání

na: sur la place/dans la ruena náměstí/ulici

neobsazený: place libreneobsazené sedadlo

sednout: Asseyez-vous., Prenez place.Sedněte si.

svůj, svá, své, svoje: Remets ça à sa place.Dej to na své místo.

volno: Est-ce que cette place est libre ?Je zde volno?

vžít se: se mettre à la place de qqnvžít se do čí situace

zajistit: réserver sa place dans l'avionzajistit si letenku

zůstat: Reste sur place !Zůstaň na místě!

laťka: placer la barre trop hautzvednout laťku příliš vysoko

mez: remettre qqn à sa placeodkázat koho do patřičných mezí

mládí: Place aux jeunes !Mládí vpřed!

odkázat: remettre qqn à sa placeodkázat koho do patřičných mezí

patřičný: remettre qqn à sa placeodkázat koho do patřičných mezí

postavit: placer qqn devant le fait accomplipostavit koho před hotovou věc

trocha, troška: placer un motpřijít se svou troškou do mlýna

place: place (forte)pevnost