Hlavní obsah

idée [ide]

Podstatné jméno ženské

  1. myšlenkaavoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění
  2. idée-force vůdčí myšlenka
  3. představaAs-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?
  4. nápadavoir des idées étroitesbýt úzkoprsý

Vyskytuje se v

adventice: idée adventicepředstava získaná zkušeností

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

décanter: décanter ses idéesujasnit si pojmy

fécond: idée fécondeplodná myšlenka

fixe: idée fixeutkvělá myšlenka, fixní idea

général: idée généraleobecný pojem, základní myšlenka

européen: avoir des idées européennesevropansky smýšlet

nébuleux: idée nébuleusematná představa

reprendre: reprendre les idées de qqnpřebrat čí nápady

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

large: être large d'idéesbýt svobodomyslný

stérilité: přen. stérilité des idéesmyšlenková sterilnost

suivre: suivre son idéedržet se věci

asociace: association des idéesasociace představ

důmyslný: idée de géniedůmyslná myšlenka

idea: idée fixefixní idea utkvělá představa

iluze: se faire des idéesdělat si iluze

jalový: idée creusejalová myšlenka

myšlenka: idée fixeutkvělá myšlenka

oplývat: abonder en idéesoplývat nápady

plodný: idée fécondeplodná myšlenka

představa: avoir une idée précise de qqn/qqchmít o kom/čem přesnou představu

původce: auteur d'une idéepůvodce myšlenky

utkvělý: idée fixeutkvělá myšlenka

velkorysý: avoir un esprit large, être large d'idéesbýt velkorysý

líheň: officine de bonnes idéeslíheň dobrých nápadů

přijít: se changer les idéespřijít na jiné myšlenky

srovnat: mettre de l'ordre dans ses idéessrovnat si myšlenky v hlavě

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění