Hlavní obsah

zub

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v ústech) dent f(hadů) crochet mBolí mě zuby.J'ai mal aux dents.horní zubydents f pl du hautmléčné zubydents f pl de laitzuby moudrostidents f pl de sagessekartáček na zubybrosse f à dents
  2. (výčnělek, výstupek) dent f
  3. (vrub na ostří) brèche f

Vyskytuje se v

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

čas: zub časuoutrages du temps

křivý: křivé zubydents tordues

mléčný: anat. mléčné zubydents de lait

moudrost: zub moudrostident de sagesse

trpět: trpět bolestí zubůsouffrir des dents

umělý: umělé zubydents artificielles, fausses dents

zdravý: zdravé zubydents saines

zub: horní zubydents du haut

čistit: čistit si zubyse brosser les dents

vycenit: vycenit zubymontrer ses dents

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubse faire arracher une dent

bránit: bránit co zuby nehtydéfendre qqch bec et ongles

brousit: brousit si zuby na coaiguiser ses dents sur qqch

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

mezi: procedit mezi zubygrommeler entre ses dents

nehet: bránit se zuby nehtyse défendre bec et ongles

ostřit: ostřit si zuby na koho/coavoir des visées sur qqn/qqch

ozbrojený: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

plný: mít koho/čeho plné zubyen avoir marre de qqn/qqch

skřípat: skřípat zubygrincer des dents

vynést: přen. vynést koho v zubechvider qqn

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubys'armer jusqu'aux dents

zaskřípat: zaskřípat zubygrincer des dents

zatnout: Je potřeba zatnout zuby.Il faut serrer les dents.

brosse: kartáček na zubybrosse à dents

dent: brousit si zuby i přen.se faire les dents

lapin: mít zuby jako králíkavoir des dents de lapin

ras: mít toho po krk/plné zubyen avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le cul

usure: zub časuusure du temps

voie: rozvádět zuby pilydonner de la voie à une scie

brosser: (vy)čistit si zubyse brosser les dents

claquer: cvakat zuby zimouclaquer des dents (de froid)

dos: mít toho plné zubyen avoir plein le dos

laver: (vy)čistit si zubyse laver les dents

marre: Mám toho plné zuby.J'en ai marre.

ras-le-bol: mít toho dost/plné zuby/po krken avoir ras-le-bol

armé: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

bec: bránit se zuby nehtyse défendre bec et ongles

bœuf: držet jazyk za zubyavoir un bœuf sur la langue

bol: mít toho plné zubyen avoir ras le bol

boule: mít toho plné zubyavoir les boules

casser: vylámat si na čem zubyse casser les dents sur qqch

cousu: držet jazyk za zubyavoir bouche cousue

grincement: pláč a skřípění zubůdes pleurs et des grincements de dents

langue: neumět držet jazyk za zubyne pas savoir tenir sa langue

montrer: ukázat zuby, (po)hrozitmontrer ses dents

ongle: bránit se zuby nehtyse défendre bec et ongles

poing: Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášetIl faut serrer les poings.

pour: oko za oko, zub za zubœil pour œil, dent pour dent

souper: Mám toho plné zuby.hovor. J'en ai soupé.

tenir: držet jazyk za zubytenir sa langue

třenový: třenový zubprémolaire