Hlavní obsah

umělý

Přídavné jméno

  1. (nevzniklý přirozenou cestou) artificiel/-ielle, factice(chemický) synthétique(falešný) faux/fausseumělé dýchánírespiration f artificielleumělá hmotaplastique m, matière plastiqueumělé oplodněnífécondation f artificielleumělé zubydents f pl artificielles, fausses dents f pl
  2. (vytvořený umělcem) artistique

Vyskytuje se v

inteligence: intelligence artificiellevýp. umělá inteligence

led: glace artificielleumělý led

ledvina: rein artificielmed. umělá ledvina

přerušení: interruption volontaire de grossesseumělé přerušení těhotenství

těhotenství: interruption volontaire de grossessemed. umělé přerušení těhotenství

vývod: anus artificielumělý vývod střeva

výživa: alimentation artificielleumělá výživa

osvětlení: éclairage artificielumělé osvětlení

sladidlo: saccharine , édulcorant de synthèseumělé sladidlo

alimentation: alimentation artificielleumělá výživa

anus: med. anus artificielumělý vývod střeva

cil: faux cilsumělé řasy

fécondation: fécondation artificielleumělé oplodnění

grossesse: interruption volontaire de grossesse I. V. G.umělé přerušení těhotenství

hibernation: hibernation artificielleumělé podchlazení při lékařských zákrocích

insémination: insémination artificielleumělé oplodnění

intelligence: intelligence artificielle I. A.umělá inteligence

interruption: interruption volontaire de grossesse I. V. G.umělé přerušení těhotenství, interrupce

rein: rein artificielumělá ledvina

biberon: enfant nourri au biberondítě krmené umělou výživou

bouche-à-bouche: faire le bouche-à-bouche à un noyédávat utonulému umělé dýchání

édulcorant: édulcorant de synthèseumělé sladidlo

in vitro: fécondation in vitrooplodnění in vitro, umělé oplodnění

umělý: respiration artificielleumělé dýchání