Hlavní obsah

umělý

Přídavné jméno

  1. (nevzniklý přirozenou cestou) artificiel/-ielle, factice(chemický) synthétique(falešný) faux/fausseumělé dýchánírespiration f artificielleumělá hmotaplastique m, matière plastiqueumělé oplodněnífécondation f artificielleumělé zubydents f pl artificielles, fausses dents f pl
  2. (vytvořený umělcem) artistique

Vyskytuje se v

inteligence: výp. umělá inteligenceintelligence artificielle

led: umělý ledglace artificielle

ledvina: med. umělá ledvinarein artificiel

přerušení: umělé přerušení těhotenstvíinterruption volontaire de grossesse

těhotenství: med. umělé přerušení těhotenstvíinterruption volontaire de grossesse

vývod: umělý vývod střevaanus artificiel

výživa: umělá výživaalimentation artificielle

osvětlení: umělé osvětleníéclairage artificiel

sladidlo: umělé sladidlosaccharine , édulcorant de synthèse

umělý: umělé dýchánírespiration artificielle