Hlavní obsah

uměle

Vyskytuje se v

inteligence: výp. umělá inteligenceintelligence artificielle

led: umělý ledglace artificielle

ledvina: med. umělá ledvinarein artificiel

přerušení: umělé přerušení těhotenstvíinterruption volontaire de grossesse

těhotenství: med. umělé přerušení těhotenstvíinterruption volontaire de grossesse

umělý: umělé dýchánírespiration artificielle

vývod: umělý vývod střevaanus artificiel

výživa: umělá výživaalimentation artificielle

osvětlení: umělé osvětleníéclairage artificiel

sladidlo: umělé sladidlosaccharine , édulcorant de synthèse

alimentation: umělá výživaalimentation artificielle

anus: umělý vývod střevamed. anus artificiel

cil: umělé řasyfaux cils

fécondation: umělé oplodněnífécondation artificielle

grossesse: umělé přerušení těhotenstvíinterruption volontaire de grossesse I. V. G.

hibernation: umělé podchlazení při lékařských zákrocíchhibernation artificielle

insémination: umělé oplodněníinsémination artificielle

intelligence: umělá inteligenceintelligence artificielle I. A.

interruption: umělé přerušení těhotenství, interrupceinterruption volontaire de grossesse I. V. G.

rein: umělá ledvinarein artificiel

biberon: dítě krmené umělou výživouenfant nourri au biberon

bouche-à-bouche: dávat utonulému umělé dýchánífaire le bouche-à-bouche à un noyé

édulcorant: umělé sladidloédulcorant de synthèse

in vitro: oplodnění in vitro, umělé oplodněnífécondation in vitro

uměle: uměle oplodnitinséminer artificiellement