Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) temps mNemám čas.Je n'ai pas le temps.zub časuoutrages m pl du tempsjednotka časuunité f de tempsubíhání časuécoulement m du temps
  2. (objektivně měřený) heure fzměna času z letního na zimní a naopakchangement m d'heure
  3. (časový úsek) temps m
  4. (příhodná, přiměřená doba) temps m, moment m
  5. (termín, lhůta) heure f, moment m, temps mčas odjezdu/odletuheure f de départčas příjezdu/příletuheure f d'arrivée
  6. (volná doba) temps m
  7. (naměřený ap.) temps mv rekordním časeen un temps record
  8. (gramatická kategorie) temps m (verbal)čas přítomný/minulý/budoucíprésent m/passé m/futur mčas předminulýplus-que-parfait msouslednost časůconcordance f des temps
  9. časy (poměry) temps m pl

Vyskytuje se v

předbudoucí: futur antérieurpředbudoucí čas

budoucí: futur budoucí čas

dávný: au temps jadisza dávných časů

greenwichský: temps moyen de Greenwich G. M. T.greenwichský střední čas

hvězdný: temps sidéralastron. hvězdný čas

jednotka: unité de poids/volume/masse/tempsjednotka váhy/objemu/hustoty/času

měřit: chronométrer qqn, chronométrer le temps de qqnměřit čas komu

oddechový: temps mortsport. oddechový čas

odlet: heure de départčas odletu

práce: heures supplémentairespráce přes čas

pravý: au moment opportun, au bon momentv pravý čas

průběh: au fil du tempsv průběhu času

předbíhat: devancer son tempspředbíhat čas

přítomný: (temps) présent ling. přítomný čas

sdílení: temps partagévýp. sdílení času

správný: en temps et lieuve správný čas na správném místě

středoevropský: heure de l'Europe centraleastron. středoevropský čas

světový: temps universel T.U.astron. světový čas S.U.

trávit: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

volný: temps libre , loisir volný čas

všechen, všechna, všechno: Il y a un temps pour tout.Všechno má svůj čas.

za: de temps en tempsjednou za čas

zabíjet: tuer le tempszabíjet čas

závod: course contre la montrezávod na čas, přen. závod s časem

zbytek: le reste du tempspo zbytek času

zlatý: bon vieux temps staré zlaté časy

ztráta: temps perduztráta času

jestli: Si j'ai du temps, je t'appelle.Jestli budu mít čas, zavolám.

líto: Il ne regrette pas son temps.Není mu líto času.

málo: On a peu d'argent/de temps.Máme málo peněz/času.

přílet: heure d'arrivéelet. čas příletu

úspora: économies de temps/d'énergie/de combustibleúspory času/energie/paliva

ušetřit: épargner son tempsušetřit čas

zbývat: Il ne nous reste pas trop de tempsNezbývá nám mnoho času.

zvednout se: Il est temps de partir.Je na čase se zvednout. a jít

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

hojit: Le temps guérit tous les maux.Čas zahojí všechny rány.

otázka: C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.To je otázka cti/peněz/času.

peníze: Le temps c'est de l'argent.Čas jsou peníze.

přijít: venir à son jour et à son heurepřijít v pravý čas o události řízené osudem

zastavit: On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.Čas nezastavíš.

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

distance: à distances odstupem času

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

été: heure d'étéletní čas

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

juste: l'heure justepřesný čas

montre: sport. (course) contre-la-montre závod na čas

oublier: oublier l'heureztratit pojem o čase

passé: passé composéminulý čas složený, perfektum složené

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

usure: usure du tempszub času

vendange: vendanges(čas) vinobraní

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

plupart: la plupart du tempsvětšinu času, nejčastěji

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

fuite: fuite du tempsběh času

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

tuer: tuer le tempszabíjet čas

čas: poměry temps časy

échéant: popřípadě, případně, bude-li třeba, v případě potřebyle cas échéant

cas: případně, v tom případěle cas échéant

échoir: splatné úrokyintérêts à échoir

dědictví: připadnout komu jako dědictvíéchoir à qqn en héritage

po: po případěrespectivement, le cas échéant, éventuellement

termín: termín splatnostiterme échéant

vypršet: Lhůta už vypršela.Le délai a déjà expiré., Le délai est déjà échu.