Hlavní obsah

moins [mwε̃]

Vyskytuje se v

chaloir: na tom mi nezáleží, co je mi po tompeu me chaut, peu m'en chaut

chose: máloco, máločehopeu de chose

coin: záchodle petit coin

doigt: malíčekpetit doigt

femme: dětinská ženaun (petit) bout de femme

fille: holčička, děvčátkopetite fille

garçon: hošík, chlapečekpetit garçon

grain: hrubozrnný/jemnozrnnýà gros/petits grains

guerre: drobná válka, gerila, manévrypetite guerre

importer: (pra)málo na tom záležípeu importe

main: švadlenka učednicepetite main

moindre: nejmenší, sebemenší, sebenepatrnějšíle moindre

moins: čím dále tím méněde moins en moins

nègre: lámaná francouzština se slovesy v infinitivupetit-nègre

noël: vánoční dárek(petit) noël

petit: přítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milápetit ami/petite amie

peu: de qqch trochu čehoun peu

pied: v malém (měřítku)au petit pied

plus: víceméně, více (nebo) méněplus ou moins

près: přibližně, skoro, téměřà peu près

prou: víceméněpeu ou prou

reine: bicyklpetite reine

rien: vůbec ne, nikterak, nic menšího nežrien moins (que)

saint: svatoušek, neviňátkoun petit saint

salé: vařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepřepetit salé

tant: (aspoň) trošku(un) tant soit peu

vérole: pravé/černé neštovice, variolapetite vérole

ami: přítel partner, milenecpetit ami

bétail: bravpetit bétail

bonheur: náhodně, nazdařbůhau petit bonheur

caille: mazlíčku, miláčkuhovor. ma petite caille

chaperon: Červená karkulka pohádkaPetit Chaperon rouge

continental: kontinentální snídaněpetit déjeuner continental

criminalité: nízká kriminalitapetite criminalité

dire: To přinejmenším.C'est le moins qu'on puisse dire.

duc: výreček malýpetit duc

endroit: záchod, malá stranahovor. petit endroit

épargnant: drobný střadatelpetit épargnant

esprit: být úzkoprsýavoir un petit esprit/esprit étroit

four: čajové pečivopetits fours

frais: úsporně, skromně, přen. snadnoà peu de/moindres frais

gâteau: sušenkygâteaux secs, petits gâteaux

gorgée: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

intelligible: mluvit nesrozumitelněparler de façon peu intelligible

juif: brňavka pod loktemhovor. petit juif

lard: bůčeklard maigre, vx petit lard

lever: nehnout ani prstem nic neudělatne pas lever le petit doigt

mille: tisíckrát méněmille fois moins

mousse: pivkohovor. (petite) mousse

annonce: inzerát hlavně v novináchpetite annonce

petit-déjeuner: snídat, dávat si snídaniprendre son petit-déjeuner

point: málo nebo vůbec nepeu ou point

pot: dětská výživapetit pot

pour: přinejmenším, alespoňpour le moins

rassurant: znepokojujícípeu rassurant

recommandable: pochybný individuum ap.peu recommandable

rouge: Červená karkulkaPetit Chaperon rouge

salon: salónek, kuřárnapetit salon

sandwich: jednohubkypetits sandwichs

temps: rychleen peu de temps

topo: zběžně nastínit otázkufaire un petit topo sur une question

trop: trochu mocun peu trop

buržoazie: malá buržoaziepetite bourgeoisie

cucek: roztrhat na cuckydéchirer en (petits) morceaux

čajový: potrav. čajové pečivopetits fours

člověk: Člověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

čtvrt: tři čtvrtě na čtyřiquatre heures moins le quart

doušek: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

hrachový: hrachový luskgousse de petits pois, pois

kolečko: Má o kolečko míň.Il a une case en moins.

kousek: kousek po kousku krok za krokempetit à petit

koutek: půvabný koutekpetit coin charmant

krátce: krátce předtím/potompeu de temps avant/après

lípa: lípa malolistá (srdčitá)tilleul à petites feuilles

maličko: od maličkadès la petite enfance

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

brigáda: sehnat si na prázdniny brigádutrouver un job d'été, trouver un petit boulot d'été

koncesionář: drobní koncesionářipetits concessionnaires

hlídat: hlídat koho jako oko v hlavěêtre aux petits soins de qqn

hnout: nehnout pro koho prstemne pas remuer le petit doigt pour qqn

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

bouillir: pomalu se vařitbouillir à petit feu

coco: Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!Mon petit coco !

depuis: krátce, krátkou dobudepuis peu

déranger: Je popletený., Nemá to v hlavě v pořádku.Il a le cerveau un peu dérangé.

des: Má malé nožky.Elle a des petits pieds.

matin: rozbřesk, svítánípetit matin

ou: více méněplus ou moins

profond: mělkýpeu profond

que: více/méně než...plus/moins que...

tout: maličkýtout petit

bête: hledat hnidy vyhledávat nejmenší problémychercher la petite bête

bière: To je maličkost.hovor. C'est de la petite bière.

café: To je trochu silné kafe., To je moc.hovor. C'est (un peu) fort de café.

choisir: vybrat menší zlochoisir le moindre mal

cinq: Bylo za pět (minut) dvanáct. nejvyšší časIl était moins cinq.

comité: v důvěrném kroužkuen petit comité

effet: malá příčina mívá velké následkyà petite cause grands effets

entretenir: Malé dárky udržují přátelství.Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.