Hlavní obsah

rien [ʀjε̃]

Zájmeno

  1. nicrien du toutvůbec nic
  2. (ně)cosans rien direbeze slova
  3. nic, (ně)cobez záporné částice ne, v záporné odpovědi na otázku nebo s àQue faites-vous ? – Rien.Co děláte? – Nic.À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.Il n'y a rien à ajouter.Není k tomu co dodat.

Podstatné jméno

  • un/une rien du tout zast.nula o člověku

Vyskytuje se v

rien: n'être riennic neznamenat

tel: rien de telnení nad

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

lasser: enthousiasme que rien ne lassenevyčerpatelný optimismus

mine: hovor. mine de rienjakoby nic

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

tout: rien du toutvůbec nic

valoir: rien qui vaillenic hodnotného

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

des: Il soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

fâcher: se fâcher pour un rienrozhněvat se pro nic za nic

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

regretter: Je ne regrette rien.Ničeho nelituji.

spécial: rien de spécialnic zvláštního

céder: Il ne lui cède en rien.Vyrovná se mu.

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

dramatique: Cela n'a rien de dramatique.To není nic dramatického.

moins: en moins de rienv okamžení, ve chvilce, raz dva

précipiter: Il ne faut rien précipiter.Nic se nemá uspěchat.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

rougir: ne rougir de riennemít kouska studu v těle

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

sous: rien de nouveau sous le soleilnic nového pod sluncem

tomber: tomber à rienpřijít vniveč

ventre: ne rien avoir dans le ventrenebýt k ničemu

naplat: tant pis, que faire, (il n'y a) rien à faireco naplat

naprázdno: ne pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouillevyjít naprázdno

nic: rien du toutvůbec nic

nikam: Cela ne mène à rien.To nikam nevede.

obtěžovat se: se déranger pour rienobtěžovat se pro nic za nic

pobrat: Elle n'est pas rien moins que jolie.přen. Mnoho krásy nepobrala.

povyk: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

pro: pour rienpro nic za nic

zač: Il n'y a pas de quoi., De rien., Je vous en prie.Není zač. po poděkování

zhola: rien de rienzhola nic

zvláštní: rien de spécialnic zvláštního

co: De rien., Pas de quoi.Není za co. odpověď na děkuji

chybět: Vous ne manquez rien ?Nechybí vám nic?

: Je n'y suis pour rien.Za to já nemohu.

moct: Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.Já za to nemůžu.

platný: Cela ne sert à rien.Není to nic platné.

pořádek: žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.To je v pořádku.

proclení: Je n'ai rien à déclarer.Nemám nic k proclení.

vadit: Ce n'est pas grave !, Cela ne fait rien !(To) nevadí!

vzejít: Il n'en sortira rien de bon.Z toho nevzejde nic dobrého.

chumelit (se): Il fait comme si de rien n'était.Dělá, jako by se nechumelilo.

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

kvapný: Il ne faut rien précipiter.Práce kvapná málo platná.

mlátit: parler sans avoir rien à diremlátit prázdnou slámu planě mluvit

mnoho: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

muzikant: Je n'y suis pour rien.Já nic, já muzikant.

píchnout: n'avoir rien à fairenemít do čeho píchnout

pilina: n'avoir rien dans la têtemít v hlavě piliny

pojít: On ne fait rien de rien.Nula od nuly pojde.

pravda: dire toute la vérité, rien que la véritéříct pravdu a nic než pravdu

přát si: Tu n'as plus rien à désirer.Co víc si můžeš přát?

sláma: jaser pour rienmlátit prázdnou slámu

sláva: rien à faireexpr. marná sláva

stát: Cela ne vaut rien.Nestojí to za nic.

svítit: Rien à foutre.hovor. Nedá se svítit.

tak: Il n'en est rien.To není jen tak.

trvat: Rien n'est éternel.pořek. Nic netrvá věčně.

vést: Cela ne mène à rien.Nevede to k ničemu.

vydělat: C'est un bon à rien.Nevydělá si ani na slanou vodu.

vytknout: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

autre: rien d'autrenic jiného