Hlavní obsah

svítit

Vyskytuje se v

slunce: Dnes svítí slunce.Aujourd'hui, il fait (du) soleil.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

bougie: (po)svítit svíčkous'éclairer à la bougie

chandelier: sedmiramenný svícenchandelier à sept branches

tant: Pojďme ven, dokud svítí slunce.Sortons tant qu'il y a du soleil.

venter: Ať prší nebo svítí slunce.Qu'il pleuve ou qu'il vente.

dix: pro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho desethovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s

retrouver: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.

svítit: Svítí slunce.Il fait (du) soleil.