Hlavní obsah

lasser [lɑse]

Tranzitivní sloveso

  1. (z)nudit, unudit, unavit
  2. odradit, omrzetlasser la patience de qqnvyčerpat čí trpělivostenthousiasme que rien ne lassenevyčerpatelný optimismus

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

guerre: de guerre lassenakonec, posléze po dlouhém odporu

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.