Hlavní obsah

nic

Vyskytuje se v

klábosit: klábosit o ničempapoter

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

pro: pro nic za nicpour rien

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

z, ze: z ničeho nictout d'un coup

zhola: zhola nicrien de rien

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

zvláštní: nic zvláštníhorien de spécial

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

blaze: Blaze tomu, kdo nic nemá.Qui terre a, guerre a.

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

pravda: říct pravdu a nic než pravdudire toute la vérité, rien que la vérité

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

trvat: pořek. Nic netrvá věčně.Rien n'est éternel.

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

chose: Je to lepší než nic., Aspoň něco.C'est déjà quelque chose.

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

étranger: nemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemuêtre étranger à qqn/qqch

ignorant: nevědět (nic) o čem, neznat coêtre ignorant de qqch

mie: k ničemu, bezcennýhovor. à la mie de pain

mine: jakoby nichovor. mine de rien

néant: stvořit co z ničehotirer qqch du néant

pour: za nic na světěpour tout l'or du monde

rien: vůbec nicrien du tout

semblant: dělat jako nic(ne) faire semblant de rien

terrible: nic moc, žádná sláva, průměrnýpas terrible

tout: vůbec nicrien du tout

valoir: nic hodnotnéhorien qui vaille

aboutir: K ničemu to nevede.Cela n'aboutit à rien.

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

des: Zvedne padesát kilo jako nic.Il soulève des cinquante kilos comme un rien.

exagérer: Nic se nemá přehánět!Il ne faut rien exagérer !

fâcher: rozhněvat se pro nic za nicse fâcher pour un rien

falloir: Nic nechybělo a málem jsem upadl.J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.

foutre: Fakt nemáš nic jinýho na práci?Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?

grave: To nevadí!, To nic není!Ce n'est pas grave !

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

léger: nemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavuavoir la tête légère

méchant: Na tom není nic špatného.Ce n'est pas bien méchant.

présager: To nevěští nic dobrého.Cela ne présage rien de bon.

reculer: Před ničím se nezastaví.Il ne recule devant rien.

regretter: Ničeho nelituji.Je ne regrette rien.

rigoler: Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.Il n'y a pas de quoi rigoler.

spécial: nic zvláštníhorien de spécial

atteinte: Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.Sa réputation est hors d'atteinte.

botte: jen tak, pro nic za nicà propos de bottes

commentaire: K tomu není třeba nic dod(áv)at.Cela se passe de commentaire.

dessus: Nadto není., Není nic lepšího.Il n'y a rien au-dessus.

dramatique: To není nic dramatického.Cela n'a rien de dramatique.

fait: To je k ničemu.Ce n'est ni fait ni à faire.

franc: mít volnou ruku, nebýt ničím vázánavoir les coudées franches

mélange: ničím nezkalené štěstíbonheur sans mélange

mer: To se dá zvládnout, na tom nic není.Ce n'est pas la mer à boire.

mieux: Nepřeji si nic lepšího., Nic lepšího si nelze přát., To se mi výborně hodí.Je ne demande pas mieux.

non: pro nic za nicpour un oui ou pour un non

oui: pro nic za nicpour un oui (ou) pour un non

pet: Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.

peur: Strachem se nic nespraví.La peur n'évite pas le danger.

précipiter: Nic se nemá uspěchat.Il ne faut rien précipiter.

redire: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

rimer: Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.Cela ne rime à rien.

secouer: Nemám nic na práci.hovor. J'en ai rien à secouer.

sous: nic nového pod sluncemrien de nouveau sous le soleil

ventre: nebýt k ničemune rien avoir dans le ventre

nic: vůbec nicrien du tout