Hlavní obsah

pět

Vyskytuje se v

čtvrt: quatre heures et quartčtvrt na pět

koupel: bain moussantpěna do koupele

pěna: mousse carboniqueodb. hasicí pěna

přesně: cinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)přesně pět hodin

smysl: les cinq senspět smyslů

stopa: mesurer cinq pieds six poucesměřit pět stop šest palců

švestka: prendre ses cliques et ses claquessbalit svých pět švestek

tragédie: tragédie en cinq actestragédie o pěti dějstvích

celá: cinq virgule trois dixièmespět celých tři desetiny 5,3

dělit: Vingt divisé par cinq fait quatre.Dvacet děleno pěti jsou čtyři.

hodina: Il est cinq heures.Je pět hodin.

mít: L'appartement a cinq chambres.Byt má pět pokojů.

napřed: La montre avance de cinq minutes.Hodinky jdou o pět minut napřed.

se, si: On construit cette maison depuis cinq ans.Ten dům se staví už pět let.

spakovat: prendre ses cliques et ses claquesspakovat svých pět švestek

jít: aller de mal en pisjít od desíti k pěti

minuta: toutes les cinq minutesco pět minut

počítat: Elle fait la sainte nitouche.Tváří se, že neumí do pěti počítat.

sebrat: Prends tes cliques et tes claques et va-t'en.Seber si svých pět švestek a jdi.

moussant: bain moussantpěna do koupele

pour: cinq pour centpět procent

quinconce: en quinconcepo pěti, v pěticích

à: à cinq heuresv pět hodin

de: retarder de cinq minuteszpozdit se o pět minut

cinq: Il était moins cinq.Bylo za pět (minut) dvanáct. nejvyšší čas

cliques: prendre ses cliques et ses claquesspakovat svých pět švestek

prendre: prendre ses cliques et ses claquessbalit svých pět švestek