Hlavní obsah

počítat

Vyskytuje se v

calcul: faire un calcul(vy)počítat

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

compter: sans compternepočítaje (v to)

supplément: vin en supplémentvíno se počítá zvlášť

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

dessus: Comptez là-dessus !Počítejte s tím!

regarder: regarder à la dépensepočítat každou korunu

počítat: Elle fait la sainte nitouche.Tváří se, že neumí do pěti počítat.