Hlavní obsah

compter [kɔ̃te]

Vyskytuje se v

compte: účetnictvícomptes

compter: počítat se mezi ostatní ap., považovat sese compter

courant: běžný účet, kontokorentcompte courant

chèque: poštovní šekové kontocompte chèque postal

comptant: v hotovosti, za hotovéau comptant

découvert: překročení účtudécouvert d'un compte

exact: zevrubná zprávacompte rendu exact

fermeture: uzavření účtufermeture d'un compte

liquider: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

sur: spoléhat na koho/cocompter sur qqn/qqch

tenir: brát v úvahu co, počítat s čímtenir compte de qqch

approvisionner: ukládat na účetapprovisionner son compte bancaire

dessus: Počítejte s tím!Comptez là-dessus !

en: účet v bancecompte en banque

porter: připsat na účetporter au compte

prélever: vybrat částku z účtuprélever une somme sur son compte

relevé: výpis z účturelevé de compte

ami: Pořádek dělá přátele.Les bons comptes font les bons amis.

ligne: přicházet v úvahuentrer en ligne de compte

régler: vyřídit si účty s kýmrégler son compte à qqn

trouver: mít prospěch z čehotrouver son compte à qqch

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

běžný: běžný účetcompte courant

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

hotový: ekon. hotové penízeargent comptant

jednotka: úč. účetní jednotkaunité de compte

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

prodej: prodej za hotovévente au comptant

promptní: ekon. promptní obchodnégociation au comptant

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

sčítat: sčítat hlasycompter les votes

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

termínovaný: fin. termínovaný vkladcompte à terme

účet: bavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn

účetní: účetní knihalivre comptable/de comptes

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

uzávěrka: účetní uzávěrkaarrêté de compte

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

konto: bankovní kontocompte bancaire

poukázat: poukázat částku na účetvirer de l'argent à/sur un compte

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vrub: přičíst co na vrub nevědomostimettre qqch sur le compte de l'ignorance

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

založit: založit si kontoouvrir un compte

brát: brát co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

den: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

považovat: považovat co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

sečíst: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

commissaire: účetní revizor, revizor účtů, auditorcommissaire aux comptes