Hlavní obsah

trouver [tʀuve]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch najít, naléz(a)t co cestu, zlato ap.
  2. qqn zastihnout, najít koho, setkat se s kýmaller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.
  3. qqch objevit, zjistit co, přijít na cotrouver la clé d'une énigmerozluštit hádanku
  4. à faire qqch naléz(a)t příležitost k čemu, moci udělat co
  5. qqch à qqn/qqch shled(áv)at, zjistit, vidět co na kom
  6. qqn/qqch shled(áv)at, koho/co jakým, pokládat koho/co za jakého
  7. trouver que... domnívat se, že
  8. se trouver být, ocitnout se na cestě, v Paříži ap., nacházet se na seznamu, na mapě, v obtížné situaci ap.
  9. se trouver najít se sám sebe
  10. se trouver être/avoir shodou okolností být/mít

Vyskytuje se v

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

trouvé: enfant trouvénalezené dítě, nalezenec

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

chemin: trouver qqn/qqch sur son cheminnarazit na koho/co setkat se

chez: On trouve ceci chez Balzac.To se najde u Balzaka.

pied: trouver chaussure à son piednajít tu pravou o ženě

hádanka: rozluštit hádankudéchiffrer une énigme, přen. trouver la clé d'une énigme

kupec: najít kupcetrouver preneur

nacházet se: nacházet se v sousedství čehose trouver dans le voisinage de qqch

nález: Ztráty a nálezyBureau des objets trouvés

narážet: narážet na potížetrouver une difficulté sur son chemin

rozkoš: nacházet rozkoš v čemtrouver du plaisir à faire qqch

správný: najít správnou odpověďtrouver la bonne réponse

útočiště: nalézt útočiště u kohotrouver refuge auprès de qqn

východisko: najít východisko z obtížné situacetrouver une issue à une situation

vyjít: Vyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...

výsluní: stanout na výsluní slávyse trouver au faîte de la gloire

záminka: najít si záminkutrouver un prétexte

ztráta: ztráty a nálezy kancelář(bureau des) objets trouvés

brigáda: sehnat si na prázdniny brigádutrouver un job d'été, trouver un petit boulot d'été

internet: najít (si) na internetutrouver sur Internet

jenž: situace, v níž jsme se ocitlisituation dans laquelle on s'est trouvé

líbit se: Líbí se mi.Je le/la trouve beau/belle.

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

citlivý: najít citlivé místo slabou stránkutrouver l'endroit sensible

dlouhý: mít dlouhou chvílitrouver le temps long

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

hledat: přísl. Kdo hledá, najde.Qui cherche, trouve.

chvíle: mít dlouhou chvílitrouver le temps long

křižovatka: ocitnout se na životní křižovatcese trouver à un carrefour de sa vie

něco: expr. Ty máš pořád něco!Tu trouves toujours quelque chose (à redire) !

postel: být na smrtelné postelise trouver sur son lit de mort

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant

rozcestí: přen. stát/být na rozcestíse trouver/être à la croisée des chemins

tvář: ocitnout se tváří tvář komuse trouver tête à tête avec qqn