Hlavní obsah

trouver [tʀuve]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch najít, naléz(a)t co cestu, zlato ap.
  2. qqn zastihnout, najít koho, setkat se s kýmaller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.
  3. qqch objevit, zjistit co, přijít na cotrouver la clé d'une énigmerozluštit hádanku
  4. à faire qqch naléz(a)t příležitost k čemu, moci udělat co
  5. qqch à qqn/qqch shled(áv)at, zjistit, vidět co na kom
  6. qqn/qqch shled(áv)at, koho/co jakým, pokládat koho/co za jakého
  7. trouver que... domnívat se, že
  8. se trouver být, ocitnout se na cestě, v Paříži ap., nacházet se na seznamu, na mapě, v obtížné situaci ap.
  9. se trouver najít se sám sebe
  10. se trouver être/avoir shodou okolností být/mít

Vyskytuje se v

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

trouvé: enfant trouvénalezené dítě, nalezenec

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

chemin: trouver qqn/qqch sur son cheminnarazit na koho/co setkat se

chez: On trouve ceci chez Balzac.To se najde u Balzaka.

pied: trouver chaussure à son piednajít tu pravou o ženě

hádanka: déchiffrer une énigme, přen. trouver la clé d'une énigmerozluštit hádanku

kupec: trouver preneurnajít kupce

nacházet se: se trouver dans le voisinage de qqchnacházet se v sousedství čeho

nález: Bureau des objets trouvésZtráty a nálezy

narážet: trouver une difficulté sur son cheminnarážet na potíže

rozkoš: trouver du plaisir à faire qqchnacházet rozkoš v čem

správný: trouver la bonne réponsenajít správnou odpověď

útočiště: trouver refuge auprès de qqnnalézt útočiště u koho

východisko: trouver une issue à une situationnajít východisko z obtížné situace

vyjít: Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...Vyšlo najevo, že...

výsluní: se trouver au faîte de la gloirestanout na výsluní slávy

záminka: trouver un prétextenajít si záminku

ztráta: (bureau des) objets trouvésztráty a nálezy kancelář

brigáda: trouver un job d'été, trouver un petit boulot d'étésehnat si na prázdniny brigádu

internet: trouver sur Internetnajít (si) na internetu

jenž: situation dans laquelle on s'est trouvésituace, v níž jsme se ocitli

líbit se: Je le/la trouve beau/belle.Líbí se mi.

vedle: Le musée est/se trouve juste à côté.Muzeum je hned vedle.

citlivý: trouver l'endroit sensiblenajít citlivé místo slabou stránku

dlouhý: trouver le temps longmít dlouhou chvíli

dobrý: trouver bon que...pokládat za dobré, když...

hledat: Qui cherche, trouve.přísl. Kdo hledá, najde.

chvíle: trouver le temps longmít dlouhou chvíli

křižovatka: se trouver à un carrefour de sa vieocitnout se na životní křižovatce

něco: Tu trouves toujours quelque chose (à redire) !expr. Ty máš pořád něco!

postel: se trouver sur son lit de mortbýt na smrtelné posteli

přijít: tomber enceinte, se trouver dans un état intéressantpřijít do jiného stavu

rozcestí: se trouver/être à la croisée des cheminspřen. stát/být na rozcestí

tvář: se trouver tête à tête avec qqnocitnout se tváří tvář komu

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.