Hlavní obsah

chiffrer [ʃifʀe]

Vyskytuje se v

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika

arabe: chiffres arabesarabské číslice

arrondir: arrondir au chiffre supérieurzaokrouhlit nahoru

arabský: chiffres arabesmat. arabské číslice

obrat: impôt sur le chiffre d'affairesekon. daň z obratu

odhad: estimation chiffréečíselný odhad

římský: chiffres romainsmat. římské číslice

šifra: écrire en chiffresnapsat šifrou

astronomický: chiffres astronomiquesastronomická čísla

chiffre: chiffre d'affaires(obchodní) obrat