Hlavní obsah

chiffrer [ʃifʀe]

Vyskytuje se v

chiffre: chiffre d'affaires(obchodní) obrat

chiffre: inflation à deux chiffresdvouciferná inflace

chiffre: écrire en chiffresnapsat šifrou

chiffre: clé du chiffrešifrový klíč

arabe: chiffres arabesarabské číslice

arrondir: arrondir au chiffre supérieurzaokrouhlit nahoru

arabský: mat. arabské číslicechiffres arabes

obrat: ekon. daň z obratuimpôt sur le chiffre d'affaires

odhad: číselný odhadestimation chiffrée

římský: mat. římské číslicechiffres romains

šifra: napsat šifrouécrire en chiffres

astronomický: astronomická číslachiffres astronomiques