Hlavní obsah

chiffré [ʃifʀe]

Vyskytuje se v

chiffre: chiffre d'affaires(obchodní) obrat

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika

chiffre: inflation à deux chiffresdvouciferná inflace

chiffre: écrire en chiffresnapsat šifrou

chiffre: clé du chiffrešifrový klíč

arabe: chiffres arabesarabské číslice

arrondir: arrondir au chiffre supérieurzaokrouhlit nahoru

chiffrer: chiffrer les pagesočíslovat stránky

chiffrer: chiffrer les pertesvyčíslit ztráty

chiffrer: chiffrer le pourcentage de...stanovit procentuální podíl...

arabský: mat. arabské číslicechiffres arabes

obrat: ekon. daň z obratuimpôt sur le chiffre d'affaires

odhad: číselný odhadestimation chiffrée

římský: mat. římské číslicechiffres romains

šifra: napsat šifrouécrire en chiffres

astronomický: astronomická číslachiffres astronomiques