Hlavní obsah

hotově

Vyskytuje se v

hotový: být hotovmít uděláno avoir fini

peníze: hotové penízeargent liquide

prodej: prodej za hotovévente au comptant

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

blázinec: hotový blázineccour du roi Pétaud

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

načisto: být s dílem načisto hotovparachever une œuvre

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

chose: Je to hotová věc.C'est chose faite.

comptant: v hotovosti, za hotovéau comptant

fait: hotovýtout fait

lettre: nedotvořený, nehotovýavant la lettre

numéraire: (hotové) peníze kovové, minceespèces numéraires

roman: To je hotový román.C'est tout un roman.

moyennant: za hotovémoyennant finances

plat: být hotovýhovor. être à plat

prodige: To je hotový zázrak.Cela tient du prodige.

rôti: hotovýtout rôti

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces