Hlavní obsah

hotově

Vyskytuje se v

hotový: být hotovmít uděláno avoir fini

hotový: ekon. hotové penízeargent comptant

peníze: hotové penízeargent liquide

prodej: prodej za hotovévente au comptant

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

blázinec: hotový blázineccour du roi Pétaud

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

hotový: být (úplně) hotovýêtre (complètement) à plat

načisto: být s dílem načisto hotovparachever une œuvre

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

comptant: payer comptantplatit hotově

fait: tout faithotový

lettre: avant la lettrenedotvořený, nehotový

numéraire: espèces numéraires(hotové) peníze kovové, mince

roman: C'est tout un roman.To je hotový román.

moyennant: moyennant financesza hotové

plat: hovor. être à platbýt hotový

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

rôti: tout rôtihotový