Hlavní obsah

přihlížet

Vyskytuje se v

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch