Hlavní obsah

question [kεstjɔ̃]

Vyskytuje se v

poser: poser une questionà qqn položit komu otázku

fermé: question ferméeuzavřená otázka

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

répondre: répondre à une questionodpovědět na otázku

résoudre: La question est résolue.Problém je vyřešen.

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku