Hlavní obsah

problème [pʀɔblεm]

Vyskytuje se v

mineur: problème mineurdruhořadý problém

poser: poser problèmepůsobit problémy

société: problème de sociétéspolečenský problém

évoquer: évoquer un problèmepřipomenout problém

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

druhotný: druhotný problémproblème accessoire

obtížně: obtížně řešitelný problémproblème difficile à résoudre

problém: současné problémyproblèmes de l'heure

problém: společenský problémproblème de société

problém: obtížně řešitelný problémproblème difficile à résoudre

snadno: snadno řešitelný problémproblème facile à résoudre

současný: současné problémyproblèmes actuels/de l'heure

závažný: To je závažný problém.C'est un grave problème.

vězet: V čem to vězí?Où est le problème ?

zadání: zadání příkladu početníhoénoncé d'un problème

problém: Žádný problém!Pas de problème !