Hlavní obsah

problème [pʀɔblεm]

Vyskytuje se v

mineur: problème mineurdruhořadý problém

poser: poser problèmepůsobit problémy

société: problème de sociétéspolečenský problém

évoquer: évoquer un problèmepřipomenout problém

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

druhotný: problème accessoiredruhotný problém

obtížně: problème difficile à résoudreobtížně řešitelný problém

problém: problèmes de l'heuresoučasné problémy

snadno: problème facile à résoudresnadno řešitelný problém

současný: problèmes actuels/de l'heuresoučasné problémy

závažný: C'est un grave problème.To je závažný problém.

vězet: Où est le problème ?V čem to vězí?

zadání: énoncé d'un problèmezadání příkladu početního

problème: résoudre un problèmevyřešit problém