Hlavní obsah

risquer [ʀiske]

Tranzitivní sloveso

  1. riskovat, dá(va)t v sázku život ap.Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.
  2. se risquer à faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čehoJe ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.
  3. qqch odvážit se k čemurisquer une questionodvážit se položit otázku

Vyskytuje se v

risquer: se risquerà faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čeho

avalanche: risque d'avalanchelavinové nebezpečí

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

groupe: groupe à risqueriziková skupina

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

tout: risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

lavinový: risque d'avalanchelavinové nebezpečí

nebezpečí: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

odpovědnost: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

pojistný: risque pojistné riziko havarijní ap.

příplatek: prime de risquerizikový příplatek

riziko: prendre un risquebrát na sebe riziko riskovat

rizikový: grossesse à risquerizikové těhotenství

skupina: groupe à risqueriziková skupina

vlastní: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

sotva: (Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.To se sotva naučí.

vsadit: jouer son va-tout, risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu