Hlavní obsah

risqué [ʀiske]

Vyskytuje se v

risquer: se risquerà faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čeho

avalanche: risque d'avalanchelavinové nebezpečí

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

groupe: groupe à risqueriziková skupina

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

risquer: Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.

risquer: Je ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

risquer: risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu, dát všechno v sázku

risquer: risquer un œil(opatrně) nakouknout

tout: risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

lavinový: lavinové nebezpečírisque d'avalanche

nebezpečí: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

pojistný: pojistné riziko havarijní ap.risque

příplatek: rizikový příplatekprime de risque

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

riziko: podstupovat/nést rizikocourir un risque

riziko: riziko povolánírisque/aléa du métier

rizikový: rizikové těhotenstvígrossesse à risque

rizikový: riziková skupinagroupe à risque

rizikový: rizikový faktorfacteur de risque

skupina: riziková skupinagroupe à risque

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

sotva: To se sotva naučí.(Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout