Hlavní obsah

nic

Vyskytuje se v

klábosit: klábosit o ničempapoter

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

pro: pro nic za nicpour rien

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

z, ze: z ničeho nictout d'un coup

zhola: zhola nicrien de rien

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

zvláštní: nic zvláštníhorien de spécial

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

blaze: Blaze tomu, kdo nic nemá.Qui terre a, guerre a.

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

pravda: říct pravdu a nic než pravdudire toute la vérité, rien que la vérité

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

trvat: pořek. Nic netrvá věčně.Rien n'est éternel.

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

nic: vůbec nicrien du tout