Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) devenir
  2. (udát se) arriver, se produire, se passerCo se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?Rádo se stalo.À votre service.Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.
  3. (přihodit se) komu/čemu arriver à qqn/qqchCo se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

nástroj: stát se nástrojem kohodevenir l'instrument de qqn

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

slavný: stát se slavnýmdevenir célèbre

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

devenir: Elle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.

embrasser: embrasser la défense de qqnstát se zastáncem, zastat se koho

ainsi: Ainsi soit-il.Staň se., Amen.

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama