Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) devenir
  2. (udát se) arriver, se produire, se passerCo se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?Rádo se stalo.À votre service.Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.
  3. (přihodit se) komu/čemu arriver à qqn/qqchCo se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

Vyskytuje se v

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

nástroj: stát se nástrojem kohodevenir l'instrument de qqn

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

slavný: stát se slavnýmdevenir célèbre

stát se: Co se stalo, stalo se.Ce qui est fait, est fait.

importance: stát se důležitýmprendre de l'importance

mœurs: stát se zvykementrer dans les mœurs

devenir: Stala se jeho ženou.Elle est devenue sa femme.

embrasser: stát se zastáncem, zastat se kohoembrasser la défense de qqn

ainsi: Staň se., Amen.Ainsi soit-il.

proverbe: stát se příslovečnýmpasser en proverbe

rester: nestát se založenýma rukamane pas rester les bras croisés

stát: stát (si)trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch