Hlavní obsah

semblant [sɑ̃blɑ̃]

Podstatné jméno mužské

Sloveso

  • faire semblant de faire qqch dělat jako by(ne) faire semblant de riendělat jako nic

Vyskytuje se v

semblant: faire qqch dělat jako byfaire semblant de

sembler: zdát se, připadat komu, vypadatsembler à qqn

ce: Zdá se mi., Myslím.Ce me semble.

zdát se: Ten kabát se mi zdá drahý.Ce manteau me semble cher.

znít: To zní zajímavě.Ça semble intéressant.