Hlavní obsah

servir [sεʀviʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch sloužit komu/čemu Bohu, vlasti ap.
  2. chez qqn sloužit u koho pracovat ve službě
  3. obsloužit u stolu, zbraň ap.
  4. qqn (po)sloužit komu
  5. qqch à qqn (na)servírovat oběd ap., předložit, pod(áv)at komu co jídlo, výhrady ap.servir le dînerpodávat večeřiÀ table ! C'est servi.Ke stolu! Je prostřeno.
  6. servírovat, podávat míč, mít servis
  7. vyplácet
  8. zool.(na)krýt samici
  9. à qqn posloužit, prokázat služby, být k něčemu dobrý komu
  10. à faire qqch sloužit, být k čemu

Vyskytuje se v

servant: servant (d'autel)ministrant

chaperon: servir de chaperon à qqndělat komu garde

pont: servir de pontbýt pojítkem

model: být komu modelemservir de modèle à qqn

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

vzít si: Vezměte si.Servez-vous.

zprostředkovatel: sloužit jako zprostředkovatel při jednáníservir d'intermédiaire dans une négociation

nabídnout: Nabídněte si!Servez-vous!

objednat: Máte objednáno?Vous êtes servi ?

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

posloužit: Poslužte si!Servez-vous !

pokusný: být pokusným králíkemhovor. servir de cobaye

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.