Hlavní obsah

servir [sεʀviʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch sloužit komu/čemu Bohu, vlasti ap.
  2. chez qqn sloužit u koho pracovat ve službě
  3. obsloužit u stolu, zbraň ap.
  4. qqn (po)sloužit komu
  5. qqch à qqn (na)servírovat oběd ap., předložit, pod(áv)at komu co jídlo, výhrady ap.servir le dînerpodávat večeřiÀ table ! C'est servi.Ke stolu! Je prostřeno.
  6. servírovat, podávat míč, mít servis
  7. vyplácet
  8. zool.(na)krýt samici
  9. à qqn posloužit, prokázat služby, být k něčemu dobrý komu
  10. à faire qqch sloužit, být k čemu

Vyskytuje se v

servir: se servirde qqch posloužit si čím, vzít si co o jídle, nalít si

chaperon: servir de chaperon à qqndělat komu garde

pont: servir de pontbýt pojítkem

model: servir de modèle à qqnbýt komu modelem

naprázdno: ne pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouillevyjít naprázdno

vzít si: Servez-vous.Vezměte si.

zprostředkovatel: servir d'intermédiaire dans une négociationsloužit jako zprostředkovatel při jednání

nabídnout: Servez-vous!Nabídněte si!

objednat: Vous êtes servi ?Máte objednáno?

platný: Cela ne sert à rien.Není to nic platné.

posloužit: Servez-vous !Poslužte si!

pokusný: hovor. servir de cobayebýt pokusným králíkem

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

servant: servant (d'autel)ministrant