Hlavní obsah

vzít si

Dokonavé sloveso

  1. (za manžela, manželku) koho épouser qqnvzít si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse
  2. (sníst) prendre, mangerVezměte si.Servez-vous.
  3. (získat) prendre
  4. (připustit si) prendre

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam prendre*

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

paškál: vzít si koho na paškálchapitrer qqn

slovo: vzít si slovo/ujmout se slovaprendre la parole

starost: vzít si na starost koho/coprendre soin de qqn/qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

svědek: vzít si koho/co za svědkaprendre qqn/qqch à témoin

vzít: vzít si životse suicider

ještě: Vezmi si ještě.Prends-en encore.

palice: vzít si co do palicese mettre qqch dans la caboche

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

prendre: prendre qqch à cœurvzít si co k srdci

femme: prendre qqn pour femmevzít si koho za ženu

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

témoin: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka