Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) prendre, saisir
 2. (sebrat, odejmout) ôter, retirer, prendrevzít si životse suicider
 3. (někoho někam) emmener, prendre
 4. (chytit se) prendrevzít koho za rukuprendre qqn par la main
 5. (určitým způsobem vykonat) prendre
 6. (přijmout do vlastnictví) co od koho prendre qqch de qqn
 7. (lék, jídlo ap.) prendre
 8. vzít (si) (přinést někam) prendre
 9. (pochopit, vyložit si) prendre, comprendrecelkem vzatoaprès tout, tout bien considéré
 10. (krev ap.) prendre
 11. vzít na sebe (nabrat) prendre sur soi
 12. (peníze ap.) prendre, toucher
 13. hovor.(přijmout, souhlasit) accepter
 14. hovor.(koupit) prendre
 15. hovor.(dojmout) toucher
 16. (převzít - povinnost ap.) prendre

Vyskytuje se v

vzít: přinést někam prendre*vzít (si)

zasvé: disparaître, s'éteindrevzít zasvé

zavděk: čím se contenter de qqch, se rabattre sur qqchvzít zavděk

celkem: à tout prendrecelkem vzato

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

klín: prendre qqn sur ses genouxvzít koho na klín

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

míra: prendre les mesures de qqchvzít míru čeho

na: prendre qqn en considérationvzít koho/co na vědomí

ochrana: prendre qqn sous sa protectionvzít koho pod svou ochranu

paráda: mettre qqn/qqch au creusetvzít koho/co do parády

rovnou: couper à travers champvzít to rovnou přes pole zkrátit si cestu

ruka: prendre qqch en main(s)vzít co do rukou

slovo: prendre la parolevzít si slovo/ujmout se slova

starost: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost koho/co

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

svědek: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

svůj, svá, své, svoje: échouerhovor. vzít za své

v, ve: prendre qqch en considérationvzít co v úvahu

vzít si: Servez-vous.Vezměte si.

za: prendre qqn au motvzít koho za slovo

zpět: ravaler ses parolesvzít zpět svá slova

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

ještě: Prends-en encore.Vezmi si ještě.

který: Tu mets quelle robe ?Které šaty si vezmeš?

sebou: Prends-le avec toi.Vezmi to s sebou.

chuť: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

jídlo: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

palice: se mettre qqch dans la cabochevzít si co do palice

podlaha: ne pas aller à qqch par quatre cheminsvzít co od podlahy

rameno: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

vzít se: Il est apparu tout d'un coup.Kde se vzal, tu se vzal.

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

sien: faire sien(ne) qqchvzít co za své

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

contracter: contracter une obligation envers qqnvzít na sebe závazek vůči komu

plein: faire le pleinvzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maxima

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

air: hovor. jouer la fille de l'airvzít roha, pláchnout

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

balance: mettre en balancezvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věci

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

cou: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

femme: prendre qqn pour femmevzít si koho za ženu

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad

jambe: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

jouer: jouer des jambesvzít nohy na ramena

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

poudre: prendre la poudre d'escampettevzít nohy na ramena

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

témoin: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

paškál: kriticky se zaměřitvzít na paškál, brát na paškál