Hlavní obsah

ochrana

Vyskytuje se v

prostředí: protection de l'environnementochrana životního prostředí

příroda: protection de l'environnementochrana přírody

životní: protection de l'environnementochrana životního prostředí

sauvegarde: sous la sauvegarde de qqn/qqchpod ochranou koho/čeho

ochrana: protection civilecivilní ochrana