Hlavní obsah

jouer [ʒwe]

Intranzitivní sloveso

  1. hrá(va)t si
  2. přen.pohrá(va)t si
  3. fungovat bez problémů

Vyskytuje se v

balle: hrát s míčemjouer à la balle

ballon: hrát s míčemjouer au ballon

comédie: hrát veselohrujouer la comédie

creux: vpadlé tvářejoues creuses

de: hrát hudbujouer de la musique

fléchette: hrát šipkyjouer aux fléchettes

joue: lícní kostos de la joue

pipi: hrát si na doktorajouer à touche-pipi

vedette: hrát si na hvězdu, dělat ze sebe hvězdujouer les vedettes

planter: vlepit komu pusu na tvářplanter un baiser sur la joue de qqn

air: vzít roha, pláchnouthovor. jouer la fille de l'air

bouchon: To by jeden nevěřil!hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !

carte: vsadit (vše) na poslední kartujouer sa dernière carte

coude: razit si lokty cestu, mít široké lokty, cpát se dopředujouer des coudes

couteau: ohánět se nožem bít sejouer du couteau

quitte: hrát o všechnojouer (à) quitte ou double

second: být vždycky druhýjouer les éternels seconds

va-tout: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

dělat: dělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con

honěná: hrát na honěnoujouer au chat et à la souris

hrát: hrát velkou dámufaire la duchesse, jouer à la madame

komedie: dělat komediijouer la comédie

na: hrát na pianojouer du piano

nebezpečný: hrát nebezpečnou hru i přen.jouer un jeu dangereux

panenka: hrát si s panenkoujouer à la poupée

ponechat: ponechat co náhodělaisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou face

sólo: zahrát komu sólojouer une danse pour qqn

tenis: hrát tenisjouer au tennis

bridž: hrát bridžjouer au bridge

fotbal: hrát fotbaljouer au football

kytara: hrát na kytarujouer de la guitare

narůžovělý: narůžovělé tvářejoues rosées

slepý: hrát na slepou bábujouer à/au colin-maillard

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

dvojaký: hrát dvojakou hrujouer un double jeu

hanebný: provést hanebný kousek komujouer un tour pendable à qqn

hlediště: hrát před vyprodaným hledištěmjouer à guichets fermés

hloupý: dělat hloupéhofaire l'ignorant, jouer un sot

hrát si: hrát si s kým jako kočka s myšíse jouer de qqn comme un chat d'une souris

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

role: hrát významnou rolijouer un rôle important

sehrát: sehrát pěkný kousek na kohojouer un mauvais tour à qqn

špinavý: hrát špinavou hrujouer un sale jeu

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vyložit: přen. vyložit karty (na stůl)abattre son jeu, étaler ses cartes, jouer cartes sur table

zahrát: zahrát překvapenéhojouer la surprise

zahrávat si: zahrávat si s ohněmjouer avec le feu

zatočit: Osud s ním pěkně zatočil.Le sort lui a joué un drôle de tour.

jouer: hrát fotbaljouer au football