Hlavní obsah

second [s(ə)gɔ̃ˌ ɔ̃d]

Podstatné jméno ženské

  1. seconde hud.sekunda
  2. seconde polygr.druhá korektura
  3. seconde druhá třída ve vlaku ap.voyager en secondecestovat druhou třídou

Vyskytuje se v

second: sans secondenevyrovnatelný, kterému není rovno

cycle: premier/second cycleprvní/druhý stupeň

jeunesse: seconde jeunessedruhá míza, druhé mládí

plan: second planpozadí jeviště i přen.

rang: de second rangdruhořadý

hésiter: Il n'a pas hésité une seconde.Ani na vteřinu nezaváhal.

seconde: dans une secondeza vteřinku, za chvilku

coutume: Coutume est une seconde nature.Zvyk je druhá přirozenost.

druhotný: cause secondedruhotná příčina

máma: être une seconde maman pour qqnbýt komu druhou mámou

partiový: article de second choixpartiové zboží

povýšit: élever un nombre à la seconde puissancemat. povýšit číslo na druhou

střední: enseignement du second degré/secondairestřední školství

stupeň: être brûlé au premier/second degrémít popáleniny prvního/druhého stupně

válka: Première/Seconde Guerre mondialeprvní/druhá světová válka

vteřina: fraction de secondezlomek vteřiny

vteřinový: aiguille des secondesvteřinová ručička

odstavit: tenir qqn à l'écart, reléguer qqn au second planodstavit koho na vedlejší kolej

odsunout: reléguer qqn au second planodsunout koho na vedlejší kolej

couteau: deuxième/second couteaukompars