Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) second/-onde, deuxièmeJe půl druhé.Il est une heure et demie.mat. druhá mocnina(nombre) carré mza druhé při výčtudeuxièmement, secundo
  2. (nižšího stupně) second/-onde, deuxième
  3. (následující) suivant/-ante
  4. (opačný) autredruhé pohlavíl'autre sexe
  5. (jiný) autre
  6. (druzí) d'autres, les autres
  7. (nově získaný, náhradní) deuxième
  8. (k vyjádření vzájemnosti ap.) autre

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

máma: být komu druhou mámouêtre une seconde maman pour qqn

milovat se: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

mince: druhá strana mince přen.revers de la médaille

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

někdo: někdo druhýquelqu'un d'autre

oba, obě: oba dva(tous) les deux

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

odmocnit: odmocnit na druhouextraire une racine carrée

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

pravoúhlý: dvě pravoúhlé přímkydeux droites orthogonales

ročník: student druhého ročníkuétudiant de deuxième année

rozdělit se: rozdělit se na dvě částise dédoubler

strana: po obou stranách oboustranněrecto verso

strana: druhá strana mince stinná stránkarevers de la médaille

strana: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

stupeň: mít popáleniny prvního/druhého stupněêtre brûlé au premier/second degré

třída: cestovat první/druhou třídouvoyager en première/deuxième (classe)

třída: druhá a třetí třídadeuxième et troisième (année), ve Francii cours élémentaire

týden: před dvěma týdnyil y a quinze jours

tým: zápas dvou týmůmatch entre deux équipes

válka: první/druhá světová válkaPremière/Seconde Guerre mondiale

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

být: Jsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

každý: každý druhý denun jour sur deux

kolem: kolem druhé hodinyvers deux heures

léto: před dvěma letyil y a deux ans

na: na druhou/třetíau carré/cube

o: byt o dvou pokojíchappartement de deux pièces

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

oba, obě: v obou případechdans les deux cas

odmocnina: druhá odmocninacarré , racine carrée

osoba: stůl pro dvě osobytable pour deux (personnes)

po: po dvoudeux par deux

sto: dvě stědeux cents

sto: dvě stě sedmdeux cent sept

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

za: za druhédeuxièmement, secundo

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

hrdlička: (dvě) hrdličky milenecký pártourtereaux

hrdlička: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

jeden, jedna, jedno: jedna dvě hneden cinq sec

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

mezi: být mezi dvěma ohniêtre pris entre deux feux

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

sedět: sedět na dvou židlíchavoir plusieurs casquettes

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.À deux, c'est toujours mieux.

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

umocnit: umocnit na druhou/třetíélever au carré/cube

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

želízko: mít v ohni dvě želízkaavoir deux fers au feu

židle: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises