Hlavní obsah

víc

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) plus, davantagevíc než týdenplus d'une semaine
  2. (větší měrou) plusvíce méněplus ou moins, peu ou prou
  3. (už ne) non plus

Číslovka

  • plushra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plusvíc než osm osobplus de huit personnes

Vyskytuje se v

dost: víc než dostplus qu'assez

méně: více či méněplus ou moins

štěstí: Hodně štěstí!Bonne chance !

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

než: více než stoplus de cent

peníze: Mám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.

víc: víc než týdenplus d'une semaine

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

mít: Máš na víc! schopnostmiTu peux faire mieux !

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

coûteux: náročný na čas, stojící hodně časucoûteux en temps

culotte: hodně prohrátprendre une culotte

ensemble: více osob pohromaděplusieurs personnes ensemble

millionnaire: město s více než milionem obyvatelville millionnaire

possible: pokud možno, co nejvíc(e)autant que possible

raison: víc než je rozumné, (přes)přílišplus que de raison

rein: být statné postavy, fig. hodně unéstavoir les reins solides

apprendre: Má se ještě hodně co učit.Il a encore beaucoup à apprendre.

assez: víc než dostplus qu'assez

avant: (hodně) pozdě v nocibien avant dans la nuit

davantage: ještě vícdavantage encore

famille: rodina s více dětmifamille nombreuse

gagner: hodně vyděl(áv)atgagner gros

ou: více méněplus ou moins

que: více/méně než...plus/moins que...

qui: a co (je) víc, a co navícqui plus est

bien: dobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépeabondance de biens ne nuit pas

bonbon: hodně státcoûter bonbon

grain: mít o kolečko vícavoir un (petit) grain

part: urvat nejvíc ze ziskuse tailler la part du lion

pont: Uběhne ještě hodně vody.Il coulera de l'eau sous les ponts.

surenchérir: slíbit víc než kdosurenchérir sur qqn

hodně: hodně lidíbeaucoup de monde