Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) plus, davantagevíc než týdenplus d'une semaine
  2. (větší měrou) plusvíce méněplus ou moins, peu ou prou
  3. (už ne) non plus

Číslovka

  • plushra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plusvíc než osm osobplus de huit personnes

Vyskytuje se v

dost: víc než dostplus qu'assez

méně: více či méněplus ou moins

štěstí: Hodně štěstí!Bonne chance !

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

než: více než stoplus de cent

peníze: Mám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.

víc: víc než týdenplus d'une semaine

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

mít: Máš na víc! schopnostmiTu peux faire mieux !

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

coûteux: náročný na čas, stojící hodně časucoûteux en temps

culotte: hodně prohrátprendre une culotte

ensemble: více osob pohromaděplusieurs personnes ensemble

millionnaire: město s více než milionem obyvatelville millionnaire

possible: pokud možno, co nejvíc(e)autant que possible

raison: víc než je rozumné, (přes)přílišplus que de raison

rein: být statné postavy, fig. hodně unéstavoir les reins solides

apprendre: Má se ještě hodně co učit.Il a encore beaucoup à apprendre.

assez: víc než dostplus qu'assez

avant: (hodně) pozdě v nocibien avant dans la nuit

davantage: ještě vícdavantage encore

famille: rodina s více dětmifamille nombreuse

gagner: hodně vyděl(áv)atgagner gros

ou: více méněplus ou moins

que: více/méně než...plus/moins que...

qui: a co (je) víc, a co navícqui plus est

bien: dobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépeabondance de biens ne nuit pas

bonbon: hodně státcoûter bonbon

grain: mít o kolečko vícavoir un (petit) grain

part: urvat nejvíc ze ziskuse tailler la part du lion

pont: Uběhne ještě hodně vody.Il coulera de l'eau sous les ponts.

surenchérir: slíbit víc než kdosurenchérir sur qqn

hodně: hodně lidíbeaucoup de monde