Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) plus, davantagevíc než týdenplus d'une semaine
  2. (větší měrou) plusvíce méněplus ou moins, peu ou prou
  3. (už ne) non plus

Číslovka

  • plushra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plusvíc než osm osobplus de huit personnes

Vyskytuje se v

dost: víc než dostplus qu'assez

hodně: hodně lidíbeaucoup de monde

hodně: (pokud možno) co nejvíc(e)autant que possible

hodně: hodně vážitpeser lourd

hodně: hodně propečený steak ap.cuit à point

méně: více či méněplus ou moins

štěstí: Hodně štěstí!Bonne chance !

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

hodně: hodně brzotrès tôt

hodně: hodně častobien souvent

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

než: více než stoplus de cent

peníze: Mám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

mít: Máš na víc! schopnostmiTu peux faire mieux !

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

culotte: prendre une culottehodně prohrát

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

possible: autant que possiblepokud možno, co nejvíc(e)

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

rein: avoir les reins solidesbýt statné postavy, fig. hodně unést

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.

assez: plus qu'assezvíc než dost

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

davantage: davantage encoreještě víc

famille: famille nombreuserodina s více dětmi

gagner: gagner groshodně vyděl(áv)at

ou: plus ou moinsvíce méně

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

bien: abondance de biens ne nuit pasdobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépe

bonbon: coûter bonbonhodně stát

grain: avoir un (petit) grainmít o kolečko víc

part: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku

pont: Il coulera de l'eau sous les ponts.Uběhne ještě hodně vody.

surenchérir: surenchérir sur qqnslíbit víc než kdo