Hlavní obsah

non [nɔ̃]

Příslovce

  1. ne, nikoli negativní odpověď, odmítnutícertes nonjistě ne
  2. nahrazuje n'est-ce pashovor.že, viďC'est triste, non ?To je smutné, že?
  3. non fait BeFale ne
  4. non plus také ne zápor k aussinon seulement... mais...nejen(že)..., ale i...
  5. non sans... ne bez...
  6. se substantivem nebo adjektivem vytváří složeniny se záporným významemnon négligeablenezanedbatelný, značný

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

commun: nom communjméno obecné

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

plus: non plustaké ne, ani

famille: nom de famillepříjmení

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

nom: se faire un nomudělat si jméno

nom: nom de Dieujméno Boží

objet: objet volant non identifiéneidentifikovatelný létající objekt UFO

pipe: Nom d'une pipe !Hrome!, Kruci!

propre: nom proprevlastní jméno

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

volant: objet volant non identifié OVNIneidentifikovaný létající objekt UFO

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

confondre: confondre les nomsplést si jména

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

nom: nom de famillepříjmení

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

plus: moi non plusjá také ne, ani já

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.