Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) maisale nemais non
  2. (nýbrž) maisNebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.
  3. (stupňování, zesílení významu) mais (aussi)nejen... ale i...non seulement... mais aussi...
  4. (kompenzace negativního) maisale na druhé straněmais d'autre part

Částice

  • údivquel/quelle +subst., maisTo je ale počasí!Quel temps !Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

Vyskytuje se v

přece: a přece, ale přece, však přecepourtant, tout de même, toutefois

jistě: ale jistěmais bien sûr

šikovný: Ty jsi ale šikovný!Bravo !, Bien joué !, Tu t'es bien débrouillé !

určitě: ale určitěmais certainement

humus: To je ale humus!C'est dégueulasse !

sice: Řekl jsem sice, že..., ale...J'ai bien dit que... mais...

vůbec: ale vůbec nemais pas du tout

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...Excusez-moi de vous déranger, mais...

že: Že je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !

hlína: To je ale hlína!C'est marrant !