Hlavní obsah

mais [mε]

Vyskytuje se v

aussi: mais aussiostatně, mimo to

enfin: mais enfin(ale) přece

plutôt: mais plutôtale spíše

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

non: non seulement... mais...nejen(že)..., ale i...

semoule: semoule de maïshrubá kukuřičná mouka

sûrement: lentement mais sûrementpomalu, ale jistě

antan (d'): Mais où sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

si: Il ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.

gentil: hovor. C'est bien gentil, mais...To je moc pěkné, ale...