Hlavní obsah

postavit se

Vyskytuje se v

postavit: postavit si hlavus'obstiner

mettre: se mettre deboutpostavit se

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

front: faire frontčelit, postavit se na odpor

personne: payer de sa personneosobně se angažovat, postavit se čelem