Hlavní obsah

se [sə]

Zájmeno

  • se, siv některých případech se v češtině použije slovo nezvratnéIl se peut que...Je možné, že...

Vyskytuje se v

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

assez: c'est assezto stačí, to(ho) je dost

bagarrer: se bagarreravec qqn pour qqch rvát se, porvat se s kým o co

bagarrer: se bagarrerhádat se

baguenauder: (se) baguenauderpotulovat se, bloumat po ulici ap.

baigner: se baigner(vy)koupat se umýt se ve vaně

baisser: se baisserpour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemu

balader: se baladerprocházet se bez cíle, potloukat se, courat se

balancer: se balancerhoupat se, kývat se, klátit se

banaliser: se banaliserzevšednit

bander: se bandernapnout se

barber: se barbernudit se, otravovat se

barrer: se barrerzmizet, táhnout, klidit se

barricader: se barricaderzabarikádovat se skrýt se za barikádou

baser: se basersur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o co

battre: se battreavec/contre qqn bít se, rvát se, prát se s kým

bécoter: se bécoterhubičkovat se, pusinkovat se

bêtifier: se bêtifierblbnout, oblbovat se

bichonner: se bichonnerfintit se, parádit se

bidonner: se bidonnerchechtat se, popadat se za břicho

bigorner: se bigornerbít se, prát se, rvát se

blâmer: se blâmerde qqch dělat si výčitky za co, vyčítat si co

blesser: se blesserzranit se, poranit se

bonifier: se bonifierzlepšit se, zušlechtit se, získ(áv)at na kvalitě

borner: se borner àqqch omezit se na co, spokojit se s čím

botter: se botterobou(va)t se, nosit boty

boucher: se boucherucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.

bouger: se bougerpohnout se, rozhýbat se začít něco dělat

bourrer: se bourrerde qqch nacpat se, přecpat se čím

bourrer: se bourrerzbít se, zmlátit se

bourrer: se bourrerožrat se

bousculer: se bousculerstrkat se, postrkovat se, šťouchat se v davu ap.

boutonner: se boutonnerzapnout si knoflíky, zapnout se

branler: se branlerdělat si to, honit (si ho) onanovat

briser: se briserrozbí(je)t se, (roz)tříštit se

briser: se briservzdouvat se, běsnit o moři

bronzer: se bronzeropálit se

bronzer: se faire bronzeropalovat se

brosser: se brosserqqch vyčistit si, vykartáčovat si co, okartáčovat se

brouiller: se brouiller(z)kalit se, zakalit se

brouiller: se brouilleravec qqn rozkmotřit se s kým, být s kým na štíru

brûler: se brûlerpopálit se, spálit se

buter: se buterumíněně trvat na svém

c: Csto římská číslice

c: Cznačka uhlíku

c: Cmnožina složených čísel

c: Cnota C

cabrer: se cabrervzepnout se, stavět se na zadní o zvířeti

cabrer: se cabrercontre qqch vzpínat se, stavět se proti čemu

cacher: se cacherskrý(va)t se, ukrý(va)t se, schov(áv)at se

cacher: se cacher de qqnskrý(va)t své myšlenky, (za)tajit své záměry před kým

calfeutrer: se calfeutrer(u)zavřít se kde

câliner: se câlineravec qqn mazlit se, laskat se s kým

calmer: se calmeruklidnit se, zklidnit se, utišit se

cambrer: se cambrerprohnout se, vypnout prsa

camoufler: se camoufler(za)maskovat se

camper: se campervyzývavě se postavit

cancériser: se cancériser(z)měnit se na rakovinu

cantonner: se cantonnerdans qqch omezit se na co, uzavřít se do čeho

caractériser: se caractériserpar qqch vyznačovat se čím

caraméliser: se caraméliser(z)karamelizovat se o cukru

carier: se carier(z)kazit se o zubu

carrer: se carreruvelebit se, rozvalit se v křesle ap.

caser: se casernacpat se, vecpat se kam

casser: se casserrozbí(je)t se, zlomit se, lámat se

casser: se casserpřetrhnout se, nadřít se

casser: se casserztratit se, zmizet

castagner: se castagnerrvát se

caver: se caverde qqch vsadit co kolik

ce: c'est... qui, c'est... quezdůrazňuje větný člen, nepřekládá se

ce: C'est que...Je to proto, že..., Totiž.

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

chamailler: se chamaillervjet si do vlasů, hašteřit se

changer: se changeren qqn/qqch (z)měnit se, přeměnit se v koho/co

changer: se changerpřevléci se

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

charger: se chargernastřelit se, našít se, najet se zdrogovat

charger: se charger deqqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

châtier: se châtiertrestat se, trýznit se tělesně

chatouiller: se chatouillerlechtat se, šimrat se navzájem

chauffer: se chaufferhřát se, vyhřívat se na sluníčku ap.

chauffer: se chauffertopit uhlím ap.

chauffer: se chaufferzahřát se, rozehřát se před výkonem

chausser: se chausserobou(va)t se

chercher: se chercherhledat se svou identitu

chevaucher: se chevaucherpřekrývat se časově

chicaner: se chicanerhádat se, přít se

chiffonner: se chiffonner(po)mačkat se

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika