Hlavní obsah

brosser [bʀɔse]

Vyskytuje se v

brosser: se brosserqqch vyčistit si, vykartáčovat si co, okartáčovat se

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

kartáček: brosse à dentszubní kartáček

zub: brosse à dentskartáček na zuby

čistit: se brosser les dentsčistit si zuby

klouzat se: Tu peux te brosser.hovor. Můžeš se jít klouzat.

sušit: bouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffetsušit hubu