Hlavní obsah

battre [batʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. (z)bít, (z)tlouci, (z)mlátitbattre qqn avec un bâtonzbít koho holíbattre qqn à coups de piedzkopat koho
  2. přen.qqn porazit, přemoci koho, (z)vítězit nad kýmbattre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytechbattre un recordporazit rekord
  3. qqch klepat co, do čeho, bouchat do čehobattre monnaierazit mince
  4. procházet, projíždět, probíhat (křížem, krážem)battre la mesureud(áv)at takt
  5. battre en retraite dá(va)t se na ústup, ustupovatbattre des ailestlouct křídly

Vyskytuje se v

battre: battre en retraitedá(va)t se na ústup, ustupovat

plein: battre son pleindosahovat vrcholu o moři

battu: sport. terre battueantuka

cil: battre des cils(za)mrkat

fer: battre le ferkout železo

paupière: battre des paupièresmrkat

record: battre/établir un recordpřekonat/vytvořit rekord

tambour: battre le tambourbubnovat na buben

battant: tambour battantza víření bubnů

chamade: battre la chamadebít na poplach, prudce bušit o srdci ap.

contre: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

couture: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

pavé: battre le pavépotloukat se po ulicích

plat: être battu à plate couturebýt na hlavu položen

plâtre: battre qqn comme plâtrezmlátit koho jako žito

retraite: přen. battre en retraite devant qqn/qqchcouvat před kým/čím

bít: battre le tambourbít na buben

buben: battre le tambourbubnovat na buben

mávat: battre des ailesmávat křídly

mince: battre monnaierazit mince

rekord: établir/battre un recordvytvořit/překonat rekord

sníh: battre des blancs (d'œufs) en neigeušlehat sníh z bílků

vyjetý: ne pas quitter les chemins battuspřen. jezdit ve vyjetých kolejích

bojovat: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

bubnovat: battre la grosse caissebubnovat co do světa

dokud: Il faut battre le fer quand il est chaud.Železo se musí kout, dokud je žhavé.

chladně: battre froid à qqnchovat se chladně ke komu

chladný: battre froid à qqnbýt ke komu chladný

kruh: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

květina: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

mlýn: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

porazit: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu

uplést: donner les verges pour se faire battreuplést na sebe bič

vyšlapaný: suivre les sentiers battuschodit vyšlapanými cestami

žhavý: Il faut battre le fer quand il est encore chaud.Železo se musí kout, dokud je žhavé.