Hlavní obsah

květina

Vyskytuje se v

výstava: výstava květinexposition florale, floralies

appartement: pokojové květinyplantes d'appartement

botte: kytice, svazek květinbotte de fleurs

champ: polní květinyfleurs des champs

couronne: bez květin a věnce o velmi prostém pohřbuni fleurs ni couronnes

arroser: zalévat květinyarroser les fleurs

couvrir: zasypat hrob květinamicouvrir une tombe de fleurs

fleur: Řekni to květinou.Dis-le avec des fleurs.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.