Hlavní obsah

c [se]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • c, C písmeno, hláska

Přídavné jméno číslovka

  • C sto římská číslice

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. C značka uhlíku
  2. C množina složených čísel
  3. C nota C
  4. c coulomb
  5. °C stupeň Celsia

Zkratka

  • c značka pro předponu centi-

Vyskytuje se v

assez: c'est assezto stačí, to(ho) je dost

ce: c'est... qui, c'est... quezdůrazňuje větný člen, nepřekládá se

ce: C'est que...Je to proto, že..., Totiž.

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

être: c'est, ce sera, c'étaitto je, to bude, to byl

être: c'est-à-direto jest, totiž, vlastně

que: c'est... quetotiž

selon: c'est selonpřijde na to, podle toho, možná

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bon: C'est bon !To stačí!

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

dire: C'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

faux: C'est faux.To není pravda.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

kif: C'est du kif.To je prašť jako uhoď.

même: C'est la même chose.Je to totéž.

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

quelqu'un: lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !To byl oheň! To se hned tak nevidí!

réfléchi: C'est tout réfléchi.Je rozhodnuto.

tête: hovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osobě

très: C'est très clair.Je to naprosto jasné.

ut: ut de poitrinevysoké c

ut: clé d'utklíč C

vrai: il est vrai, c'est vraisice jako vsuvka

vrai: hovor. C'est pas vrai !To není možné!, To snad ne!

à: C'est à voir.To musíte vidět.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

archi-: C'est archiconnu.To je notoricky známé.

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

bien: C'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.

ça: C'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

ce: C'est vous qui le dites !To říkáte vy!

ce: Ce que c'est beau !To je ale krása!

chat: C'est toi le chat.Máš babu.

copain: C'est son copain.To je její kluk. přítel

être: Qui est-ce ?, fam. C'est qui ?Kdo je to?

être: Qu'est-ce que c'est ?Co je to?

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

fable: C'est une pure fable.To je čirý výmysl.

logique: C'est pas logique !To není normální!

même: même que c'est vraivždyť je to pravda

non: C'est triste, non ?To je smutné, že?

notre: C'est notre tour.Teď je řada na nás.

occupé: W. C. occupésobsazený záchod

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

partir: C'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

point: C'est sérieux à ce point-là ?Je to až tak vážné?

pour: C'est pour qui ?Pro koho to je?

pourquoi: c'est pourquoiproto

que: Que est-ce que c'est ?Co je to?

roman: C'est tout un roman.To je hotový román.

savoir: C'est bon à savoir.To je dobré vědět.

servir: À table ! C'est servi.Ke stolu! Je prostřeno.

S. M. I. C.: toucher le S. M. I. C.pobírat minimální mzdu

tangent: C'était tangent.Bylo to jen taktak.

tellement: C'est tellement facile.To je tak snadné.

affolant: C'est affolant !To je šílené!

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

automatique: hovor. C'est automatique.To je na beton.

beau: C'est la belle vie !To je (ale) život!

bête: C'est tout bête.To je jasné jak facka.

bière: hovor. C'est de la petite bière.To je maličkost.

billard: C'est du billard.To je hračka.

blanc: C'est blanc bonnet et bonnet blanc.Je to prašť jako uhoď.

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

bouillie: hovor. C'est de la bouillie pour les chats.To je pro kočku.

bourricot: C'est kif-kif bourricot.To je prašť jak uhoď.

café: hovor. C'est (un peu) fort de café.To je trochu silné kafe., To je moc.

cerise: C'est la cerise sur le gâteau.To je třešnička na dortu.

chanson: C'est toujours la même chanson.Je to pořád ta samá písnička.

cheval: C'est son cheval de bataille.Je to jeho oblíbený argument.

chez: C'est une réaction courante chez lui.Je to u něj běžná reakce.

chinois: C'est du chinois.To je španělská vesnice. nesrozumitelné, nepochopitelné

cirque: Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?Co je to tu za cirkus?

cochon: C'est pas cochon.To není marné.