Hlavní obsah

ça [sa]

Zájmeno

  1. to, tohle, toto, tam(hle)toPas de ça!To ne!à part çamimo toça dépendmožná, přijde na to, podle toho
  2. on, ona, ono, ten, ta, toC'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

Vyskytuje se v

suffire: Ça suffit (comme ça) !(Tak) už dost!

mordre: Ça mord ?Berou?

y: Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

boumer: Ça boume.Jde to., Klape to.

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

coller: Ça colle.Jde to.

combien: Combien ça coûte ?Kolik to stojí?

comme: hovor. comme ci comme çajakžtakž ani dobře, ani špatně

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

dépendre: Ça dépend.Přijde na to., Záleží na tom.

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

promettre: hovor. Ça promet.To vypadá slibně. často ironicky

puer: Ça pue ici !Smrdí to tady!

revenir: Ça me revient !Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!

baigner: hovor. Ça baigne (dans l'huile).Není problém.

bas: Ça vole bas.To je přízemní/slabé.

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

brûlé: Ça sent le brûlé.To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.

clou: Ça ne vaut pas un clou.Nestojí to za zlámanou grešli.

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

contribution: hovor. Ça ne durera pas autant que les contributions.To nebude trvat věčně.

crâne: Enfonce-toi ça dans le crâne !Zapiš si to za uši!

déplacement: hovor. Ça vaut le déplacement.To stojí za vidění. i cestu

droit: Ça me va droit au cœur.Hluboce mě to zasáhlo.

empêcher: Ça ne l'empêche pas de dormir.Vrásky si z toho nedělá.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

étonner: Ça m'étonnerait.To bych se divil.

être: Ça y est.Mám to.

exemple: hovor. Ça, par exemple !No toto!, Ale ale!, No ne?

fondre: Ça se fond dans la masse.To se ztratí v množství.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

matricule: hovor. Ça va barder pour son matricule.Má to blbý. jeho situace se zhoršuje

mauvais: Ça sent mauvais.Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnost

pet: hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.

portillon: hovor. Ça se bouscule au portillon.Leze to z něj jako z chlupaté deky.

rater: hovor. Ça n'a pas raté !To se dalo čekat!

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

tripette: Ça ne vaut pas tripette.To nestojí ani za zlámanou grešli.

fičet: Et que ça saute !Ať to fičí!

mastný: Ça douille.To je mastný.

šlapat: Ça gaze ?Šlape to?

bolet: Ça (me) fait mal.To (mě) bolí.

celkem: Ça fait combien en tout?Kolik to dělá celkem?

cena: Ça ne vaut pas la peine.To nemá cenu.

dělat: Ça fait combien?Kolik to dělá?

drsný: C'est trop mortel (ça) !To je drsný!

fuk: Ça m'est égal.Je mi to fuk.

hodit se: Demain, ça te va ?Hodí se ti to zítra?

jak: Ça a duré combien de temps ?Jak dlouho to trvalo?

jakpak: Comment ça va?Jakpak se máš?

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

jít: Comment ça va ?Jak to jde?

kolik: Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?Kolik to stojí?

lehký: Ce n'est pas si facile que ça.Není to tak lehké.

moct: Ça ne peut pas être lui.To nemůže být on.

necelý: Ça fait à peine dix couronnes.Dělá to necelých deset korun.

nevadit: Ça ne me gêne/dérange pas.To mně nevadí.

ono: C'est pas si simple (que ça) !Ono to není tak jednoduché!

pořádek: žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.To je v pořádku.

před, přede: il y a une heure, cela/ça fait une heurepřed hodinou

runda: On remet ça.Ještě jednu rundu.

silný: Ça, c'est (un peu) raide !To je (trochu) silný kafe!

smysl: Ça ne vaut pas la peine d'en parler.Nemá smysl o tom mluvit.

stát: Ça fait combien ?Kolik to stojí?

svůj, svá, své, svoje: Remets ça à sa place.Dej to na své místo.

v, ve: Ça consiste en quoi ?V čem to vězí?

vést se: (Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?Jak se vede?

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

zase: Ça y est, ça recommence.A máme to tu zase.

znít: Ça sonne/paraît bien.To zní dobře.

zvednout se: Ça lui a fait mal au ventre.Zvedl se mu z toho žaludek.

čenich: Ça ne le botte pas.Nejde mu to pod čenich.

dál: Ça ne va plus (comme ça).Tak už to dál nejde.

deka: Ça se bouscule au portillon.hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.

dovést: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

kafe: hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !To je silný kafe!

kopec: Ça devient mauvais pour son matricule.Jde to s ním z kopce.

něco: Ça ne tourne pas rond.Něco tady nehraje.

patřit: Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !Patří ti to.

písemně: Mettez-moi tout ça par écrit.Dejte mi to všechno písemně.

představit si: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

přízemní: Ça vole bas.To je přízemní.

srovnat se: Ça s'arrangera.To se srovná. k dobrému

ça: Pas de ça!To ne!

studený: Ça a été une douche froide pour lui.Byla to pro něj studená sprcha.

tady: Ça y est.Už je to tady.