Hlavní obsah

bolet

Nedokonavé sloveso

  1. (pociťovat bolest) co avoir mal à qqch, faire malBolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.To (mě) bolí.Ça (me) fait mal.Bolí mě co.J'ai mal à qqch.
  2. (trápit) faire mal, faire de la peine

Vyskytuje se v

mal: J'ai mal à qqch.Bolíco.

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

souffrir: Où souffrez-vous ?Kde vás bolí?

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

krk: Bolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.

zub: Bolí mě zuby.J'ai mal aux dents.