Hlavní obsah

zub

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v ústech) dent f(hadů) crochet mBolí mě zuby.J'ai mal aux dents.horní zubydents f pl du hautmléčné zubydents f pl de laitzuby moudrostidents f pl de sagessekartáček na zubybrosse f à dents
  2. (výčnělek, výstupek) dent f
  3. (vrub na ostří) brèche f

Vyskytuje se v

třenový: třenový zubprémolaire

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

čas: zub časuoutrages du temps

křivý: křivé zubydents tordues

mléčný: anat. mléčné zubydents de lait

moudrost: zub moudrostident de sagesse

trpět: trpět bolestí zubůsouffrir des dents

umělý: umělé zubydents artificielles, fausses dents

zdravý: zdravé zubydents saines

čistit: čistit si zubyse brosser les dents

vycenit: vycenit zubymontrer ses dents

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubse faire arracher une dent

bránit: bránit co zuby nehtydéfendre qqch bec et ongles

brousit: brousit si zuby na coaiguiser ses dents sur qqch

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

mezi: procedit mezi zubygrommeler entre ses dents

nehet: bránit se zuby nehtyse défendre bec et ongles

ostřit: ostřit si zuby na koho/coavoir des visées sur qqn/qqch

ozbrojený: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

plný: mít koho/čeho plné zubyen avoir marre de qqn/qqch

skřípat: skřípat zubygrincer des dents

vynést: přen. vynést koho v zubechvider qqn

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubys'armer jusqu'aux dents

zaskřípat: zaskřípat zubygrincer des dents

zatnout: Je potřeba zatnout zuby.Il faut serrer les dents.

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

dent: se faire les dentsbrousit si zuby i přen.

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

usure: usure du tempszub času

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

brosser: se brosser les dents(vy)čistit si zuby

claquer: claquer des dents (de froid)cvakat zuby zimou

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

laver: se laver les dents(vy)čistit si zuby

marre: J'en ai marre.Mám toho plné zuby.

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

bec: se défendre bec et onglesbránit se zuby nehty

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

bol: en avoir ras le bolmít toho plné zuby

boule: avoir les boulesmít toho plné zuby

casser: se casser les dents sur qqchvylámat si na čem zuby

cousu: avoir bouche cousuedržet jazyk za zuby

grincement: des pleurs et des grincements de dentspláč a skřípění zubů

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

langue: avoir avalé sa languedržet jazyk za zuby

montrer: montrer ses dentsukázat zuby, (po)hrozit

ongle: se défendre bec et onglesbránit se zuby nehty

poing: Il faut serrer les poings.Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášet

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

souper: hovor. J'en ai soupé.Mám toho plné zuby.

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby