Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) langue fvypláznout jazyk na kohotirer la langue à qqn
  2. (co tvarem připomíná jazyk) langue fgeol. ledovcový jazyklangue f glaciaire
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) langue f, langage m, parole fcizí jazyklangue f étrangèrerománské jazykylangues f pl romanesúřední jazyklangue f officiellemateřský jazyklangue f maternelle
  4. (dílčí útvar jazyka) langage m, idiome m(žargon) jargon m

Vyskytuje se v

analytický: langue analytiqueling. analytický jazyk

cizí: langues étrangèrescizí jazyky

hovořit: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

korektní: langue politiquement correcteling. politicky korektní jazyk

mateřský: langue maternellemateřský jazyk

mrtvý: langue mortemrtvý jazyk

plynně: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

románský: langues romanes/latinesrománské jazyky

rozvázat: faire parler qqnrozvázat komu jazyk

výuka: enseignement des languesvýuka jazyků

držet: (re)tenir sa langue, être motus et bouche cousuedržet jazyk za zuby

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

slovo: avoir un mot sur le bout de la languemít slovo na jazyku

svrbět: La langue lui démange.Svrbí ho jazyk.

šlapat: avoir un fil sur la languešlapat si na jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chargé: langue chargéepotažený jazyk

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

polyglotte: interprète polyglotte= tlumočník ovládající několik jazyků

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

cousu: avoir bouche cousuedržet jazyk za zuby

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pâteux: avoir la bouche pâteusešlapat si na jazyk

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk

jazyk: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho