Hlavní obsah

tento, hovor. tenhle

Zájmeno

  1. (ten) ce/cette (... -ci)
  2. (známý ze souvislosti) ce/cette
  3. (časově daný) ce/cette
  4. tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten (bližší ze dvou) celui-ci - celui-, celle-ci - celle-

Vyskytuje se v

onen: ten - onen, tento - onenjeden - druhý l'un... l'autre

tamten: tento - tamtenodkazuje na vzdálenější se dvou ce... -ci - ce... -là

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

lhůta: po uplynutí této lhůty...passé ce terme...

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

okamžik: v tomto okamžikuen ce moment

podmínka: za těchto podmínekdans cet état de choses

směr: v tomto směru v této věcià cet égard

svět: opustit tento světquitter ce monde

včera: včera touhle dobouhier à pareille heure

věc: v této věci v tomto směruà cet égard

jet: Jede tento autobus do Rennes?C'est bien le bus pour Rennes ?

slušet: Tyto šaty jí sluší.Cette robe lui va bien.

týden: tento/příští/minulý týdencette semaine/la semaine prochaine/la semaine dernière

ulice: Jděte touto ulicí.Prenez cette rue.

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

volný: Je toto místo volné? k sezeníEst-ce que cette place est libre ?

opustit: opustit tento světquitter ce monde, partir de ce monde