Hlavní obsah

mastný

Vyskytuje se v

nemastný: neslaný nemastnýnijaký, neurčitý mi-figue, mi-raisin, fade

neslaný: neslaný nemastnýnijaký mi-figue mi-raisin, fade, insipide

oko: gastr. mastná okayeux de graisse

skvrna: mastná skvrnatache de graisse

flek: mastný flektache de graisse

graisse: mastná skvrnatache de graisse

gras: mastná kyselinaacide gras

inodore: nemastný neslanýhovor. (incolore,) inodore et sans saveur

raisin: nemastný, neslanými-figue mi-raisin

mastný: mastná skvrnatache de graisse